Kvalitetspolicy

Har du fått en skada på din bil?

Widells bilplåt

Widells bilplåt AB skall alltid sträva efter att överträffa kundens förväntningar på köpt vara eller tjänst. Vi uppfyller självklart gällande regler för såväl konsument som näringsidkare. Detta skall uppnås genom att:

  • Vi skall förvissa oss om att vi förstått kundens önskemål och att vi därefter med vår fackmannakunskap rekommenderar kunden den mest kostnadseffektiva lösningen – även om det uppenbarligen är en sämre affär för oss själva.
  • Vi skall alltid följa gällande lagar och förordningar, lämnade garantier, MRF garantier och rekommendationer och som en sista åtgärd följa ARN’s anvisningar.
  • Vi skall löpande göra kundnöjdhetsundersökningar och i enlighet med resultatet av dessa vidta förbättringar.
  • Vi skall säkerställa, genom löpande kompetensutveckling, att vår personal har tillräcklig kunskap för uppdraget. Om kunden ändå inte blir nöjd skall vi, inom ramen för vad som är rimligt, genom goodwill gottgöra kunden på bästa sätt.

Lackeringsverkstad

Vill du lackera om bilen eller bara bli av med en repa?

Expressverkstad

Vår expressverkstad – Quickfix på 48 timmar

Skadeverkstad

Har din bil fått en skada? Läs mer om vad vi kan göra för er!

Har du fått en skada på din bil?

Västerås

} 07:00 - 16:30
I
Kartografski podaci
Podaci karte ©2019 Google
Kartografski podaciPodaci karte ©2019 Google
Podaci karte ©2019 Google

Branthovdagatan 7

Västerås